Innovationsverksamhet i svenska företag 2004–2006
Statistiska centralbyrån/SCB

Innovationsverksamhet i svenska företag 2004–2006

24000

240 kr

Belyser bland annat vilken typ av innovationsverksamhet som svenska företag bedrev under perioden 2004–2006, hur mycket företagen satsade på innovationsverksamhet 2006, effekter av innovationer, vilka samarbetspartner företaget hade samt hinder för innovationsverksamheten.

Finns även ett avsnitt på engelska.

Produktdetaljer: