Innovationsverksamhet i svenska företag 2002–2004
Statistiska centralbyrån/SCB

Innovationsverksamhet i svenska företag 2002–2004

23000

230 kr (exkl. moms)

Belyser bland annat vilken typ av innovationsverksamhet som svenska företag bedrev under perioden 2002–2004, hur mycket företagen satsade på innovationsverksamhet 2004, effekter av innovationer, vilka samarbetspartner företaget hade samt hinder för innovationsverksamheten.

Finns även ett avsnitt på engelska.