.
Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Skola och utbildning

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Halvtidsutvärdering

21400

214 kr (exkl. moms)

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 78
 • Utgiven: 2013
 • ISBN/Best.nr: 978-918651787-8
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

VINNOVA har inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården” startat programmet Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. Inom programmet finansieras sex innovationsslussar. Programmet ska ge stöd för att bygga upp/vidareutveckla innovationsslussar som ska:
 • ta till vara
 • utveckla
 • kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården
 • fungera som kontaktnoder för företag
 • underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården


Rapporten är en halvtidsutvärdering av programmet. Syftet med halvtidsutvärderingen är att visa på de resultat som har uppkommit inom programmet, samt att lära av vad som har varit framgångsrikt och vad som kan utvecklas.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order