Innovationsledning och kreativitet i svenska företag
Vinnova

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

22900

229 kr (exkl. moms)

Läs boken. Bli inspirerad. Skapa innovation.Visar hur innovation och kreativitet uppstår i framgångsrika svenska företag. Exempel kommer bl.a. från Alfa Laval, Höganäs, LKAB, Metso, SCA, Scania, Sandvik och Volvo Pv genom bidrag från innovationsforskare från Luleå i norr till Lund i söder, från Göteborg i väster till Stockholm i öster.Samtliga bidrag är knutna till forskningsprojekt inom Vinnovas satsning LEKA (Ledarskap, Kreativitet, Arbetsorganisation).
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!