Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Prop. 2017/18:186
Socialdepartementet

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Prop. 2017/18:186

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Genom inkorporering ges barnkonventionen ställning som svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Genom att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, i kombination med stöd och kunskapshöjande insatser, bedöms ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 195
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:186
  • ISBN/Best.nr: PROP1718186
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Sociala frågor, Utbildning & Forskning