Inkomstskattelagen
Norstedts Juridik

Inkomstskattelagen

En kommentar. Del I och del II

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.

I denna tjugonde upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2019. Bland nyheterna kan nämnas följande:

  • Regler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
  • Återinförd skattereduktion för gåvor
  • Höjt tak för rutavdrag m.m.
  • Värnskatten avskaffad
  • Sänkt skatt för personer över 65 år
  • Hybrida missmatchningar
  • Successiv återföring av periodiseringsfonder och ersättningsfonder
  • Möjlighet att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag
Digital utgåva: