.
Inkomstskattelagen
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning
  • Personbeskattning

Inkomstskattelagen

Katia Cejie, Mattias Dahlberg, Christina Eng, Ulf Tivéus

En kommentar. Del I och del II

Planerad utgivning under april 2024.
248600

2.486 kr (exkl. moms)

Inkomstskattelagen

Inkomstskattelagen

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.