Inkomstskattelagen
Wolters Kluwer

Inkomstskattelagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet. Det finns också nycklar till var respektive bestämmelse finns i tidigare skattelagstiftning.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: