Inkomstskattelagen
Norstedts Juridik

Inkomstskattelagen

En kommentar. Del I och del II

248600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

2,486 kr (exkl. moms)

Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.

I denna nittonde upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2018. Bland nyheterna kan nämnas följande:

Nya skatteregler för företagssektorn
Ändrade cfc-regler
Ändrade inkomstskatteregler vid omreglering av spelmarknaden
Sänkt skatt för personer över 65 år
Höjda skiktgränser
Utökat jobbskatteavdrag
Nya avgörande m.m.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.

I denna nittonde upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2018. Bland nyheterna kan nämnas följande:

Nya skatteregler för företagssektorn
Ändrade cfc-regler
Ändrade inkomstskatteregler vid omreglering av spelmarknaden
Sänkt skatt för personer över 65 år
Höjda skiktgränser
Utökat jobbskatteavdrag
Nya avgörande m.m.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: