Inkomstskattelagen
Norstedts Juridik

Inkomstskattelagen

248600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

2,486 kr

I denna artonde upplaga har vi tagit med och kommenterat alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2017. Bland nyheterna kan nämnas följande:- Skatten för pensionärer m.fl. har sänkts- Förmånsvärdet för tjänstebilar har ändrats- Skattelättnader för vissa personaloptioner- Högre skatt på sparande på ISK och i kapitalförsäkringar- Vissa skattefrågor för ideella föreningar, trossamfund och kollektivavtalsstiftelser- Nya avgöranden m.m.Den nya upplagan är också uppdaterad med alla nya viktiga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som berör IL, liksom nya ställningstaganden från Skatteverket och ny doktrin.
Tryckt upplaga:
I denna artonde upplaga har vi tagit med och kommenterat alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2017. Bland nyheterna kan nämnas följande:- Skatten för pensionärer m.fl. har sänkts- Förmånsvärdet för tjänstebilar har ändrats- Skattelättnader för vissa personaloptioner- Högre skatt på sparande på ISK och i kapitalförsäkringar- Vissa skattefrågor för ideella föreningar, trossamfund och kollektivavtalsstiftelser- Nya avgöranden m.m.Den nya upplagan är också uppdaterad med alla nya viktiga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som berör IL, liksom nya ställningstaganden från Skatteverket och ny doktrin.
Målgrupp
Skolledare, Juridiska
Digital upplaga: