Ingen regel utan undantag - en trygg sjukförsäkring med människan i centrum. SOU 2019:2
Socialdepartementet

Ingen regel utan undantag - en trygg sjukförsäkring med människan i centrum. SOU 2019:2

Delbetänkande från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

18400

184 kr (exkl. moms)

Har tittat på möjligheterna att i undantagsfall bedöma en sjukskriven persons arbetsförmåga mot arbete hos dennes arbetsgivare. Detta trots att arbetsförmågan ska bedömas mot ett förvärvsarbete som på arbetsmarknaden är normalt förekommande.

Bland förslagen:
  • Ett nytt beviskrav, övervägande skäl för återgång i arbete hos arbetsgivaren, införs för att skjuta upp prövningen mot ett normalt förekommande arbete efter dag 180.
  • Om hög grad av sannolikhet talar för återgång i arbete hos arbetsgivaren efter dag 365 ska prövningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete skjutas upp. Det är dock bara möjligt att skjuta upp prövningen till och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 730 dagar.
  • Det bör utredas vidare om det finns skäl att inte ställa samma krav på omställning för sjukskrivna personer som är nära pensionsåldern som för övriga sjukskrivna personer.

Särskild utredare: Claes Jansson
För information om det direktiv som utredningen arbetat utifrån, se längre ned.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 105
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SOU 2019:002
  • ISBN/Best.nr: 978-913824893-5
  • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.