Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis
Norstedts Juridik

Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis

85500

855 kr (exkl. moms)

Författare:
Per Sevastik

»Uniting for Peace», »Peace-Keeping», inrättandet av krigsförbrytartribunaler och de terroristresolutioner som togs i samband med terroristattackerna den 11 september 2001 hör till FN-stadgans s.k. innovativa utveckling. Vad innebär dessa innovationer som till synes inte följer stadgans bokstav och hur skall de klassificeras rättsligt? Denna fråga belyser det centrala temat i denna avhandling.

Sedvanerätt och traktater utgör folkrättens centralaste källor. De står hierarkiskt på samma nivå vilket gör att sedvanerätten kan påverka innehållet i en traktat likväl som det omvända förhållandet kan inträffa. Sedvanerätten utgör ett centralt studieobjekt i avhandlingen. Arbetet undersöker därför hur sedvanerätten påverkar traktater och vilka mekanismer i sedvanerätten som möjliggör detta.Belyser också vad det är för mekanismer som framkallar rättsändring inom en trakatatregim. Författaren visar bl.a. att om en praxis utvecklas inom en traktat kan informell modifikation uppstå under förutsättning att parterna är överens om detta.

Produktdetaljer: