Informationsutbytesavtal med Niue. Prop. 2014/15:134
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Niue. Prop. 2014/15:134

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.
Tryckt upplaga: