Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR. Prop. 2014/15:7
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR. Prop. 2014/15:7

8000

80 kr

Föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.
Produktdetaljer: