Informationsutbytesavtal med Costa Rica. Prop. 2014/15:54
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Costa Rica. Prop. 2014/15:54

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Dessutom föreslås rättelser i mervärdesskattelagen (1994:200) och i övergångsbestämmelserna till lagen (2014:1493) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 30
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Prop. 2014/15:054
  • ISBN/Best.nr: PROP1415054
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning