Informationsutbytesavtal med Brunei. Prop. 2014/15:133
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Brunei. Prop. 2014/15:133

7600

76 kr

Föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.
Produktdetaljer: