.
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. SOU 2018:65
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. SOU 2018:65

Betänkande från Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (Ju 2017:11)

22000

220 kr (exkl. moms)

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. SOU 2018:65

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. SOU 2018:65

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 257
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824851-5
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Uppdraget är indelat i fyra delfrågor.

 • den första innebär att utreda behovet av att information som är sekretessbelagd vid Polismyndigheten på ett enklare sätt än i dag kan lämnas ut till myndigheter och andra aktörer, till exempel skola och socialtjänst, inom ramen för arbetet med att förebygga terrorism
 • den andra: att utreda om information som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt inom socialtjänsten i större omfattning än i dag bör kunna lämnas ut till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen (Säpo) inom ramen för arbetet med att förebygga terrorism
 • den tredje delfrågan innebär att utreda om ytterligare aktörer som deltar i arbetet med att förebygga terrorism behöver förbättrade möjligheter att utbyta information
 • den fjärde delfrågan, som ligger lite vid sidan av de övriga, innebär att utredningen ska utreda hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen på ett enklare sätt ska kunna få tillgång till uppgifter som hämtas in med hjälp av trängselskattekameror inom ramen för arbetet med att motverka terrorism och hantera konsekvenserna av ett terroristattentat.


Särskild utredare: Anna Tansjö

Se länk längre ned till propositionen, utgiven 2020, som kommit som ett resultat av utredningens förslag!