Informationsskyldighet för skatterådgivare
Finansdepartementet

Informationsskyldighet för skatterådgivare

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
Tryckt upplaga: