Informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter. MSBFS 2018:8
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter. MSBFS 2018:8

7000

70 kr (exkl. moms)

För komplett underlag: beställ även MSBFS 2018:7, beställningsnr: 19118-07, länk finns längre ned.
Tryckt upplaga: