Informationshanteringsutredningen, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Informationshanteringsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Ändring av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: