Informationshanteringsutredningen, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Informationshanteringsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Ändring av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: