Informationshanteringsutredningen, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Informationshanteringsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: