.
Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med barn och unga. Brå rapport 2021:2
  • Familjerätt
  • Straffrätt
  • Socialrätt

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med barn och unga. Brå rapport 2021:2

Produkt-id: 6541852278950
ID: P000044316

211 kr (exkl. moms)

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med barn och unga. Brå rapport 2021:2

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med barn och unga. Brå rapport 2021:2

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Brå har kartlagt vilka hinder för informationsdelning som polis, socialtjänst och andra aktörer identifierat i brottsförebyggande arbete kring i första hand barn och unga. I rapporten undersöks även kännedom och tillämpning av sekretesslagstiftning, vilka behov aktörerna har samt vilka förändringar som efterfrågas. Rapporten granskar även hur en sekretessbrytande bestämmelse som infördes 2013 har tillämpats. Den tillåter att socialtjänsten under vissa förutsättningar får lämna uppgifter om enskilda som inte fyllt 21 år till Polismyndigheten i brottsförebyggande syfte.

Brå har på uppdrag av regeringen studerat förutsättningarna för att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott, i synnerhet i samband med barn och unga. Bakgrunden är att begränsningar i möjligheterna att dela information på grund av sekretess återkommande har lyfts fram som ett hinder i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det har dock saknats en samlad bild av i vilken utsträckning och på vilka områden det finns utmaningar och eventuella behov av förändring.

Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare och anställda inom polis, socialtjänst, skola samt andra aktörer inom brottsförebyggande arbete kring barn och unga.

Related : 'P000044588'
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789188599391.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000044316", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000443161", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Straffrätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Straffrätt", "", "Socialrätt"], "datechanged"=>"2023-01-09", "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"39", "imprintcode"=>"OP", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"127", "size"=>"100", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-02-26", "publicerat_timestamp"=>1614297600, "related_products"=>["P000044588"]}