Information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning, föreskrifter
Räddningsverket

Information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning, föreskrifter

1920

19 kr (exkl. moms)

Anknyter till 46 d § i räddningstjänstförordningen.
Tryckt upplaga: