Information Technology - Wings to Human Ability
Statsrådsberedningen

Information Technology - Wings to Human Ability

13200

132 kr

Innehåller förslag och riktlinjer för hur man kan använda informationsteknologin inom ett flertal områden; utbildning, rättsväsen, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, näringsliv, forskning m.fl. och

Produktdetaljer: