Information Technology - Wings to Human Ability
Statsrådsberedningen

Information Technology - Wings to Human Ability

13200

132 kr

Innehåller förslag och riktlinjer för hur man kan använda informationsteknologin inom ett flertal områden; utbildning, rättsväsen, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, näringsliv, forskning m.fl. och

Finns även på svenska, SOU 1994:118. Best.nr 91-38-13777-1.
Produktdetaljer: