Information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering
Riksskatteverket

Information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering

5600

56 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.