Information om ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering
Riksskatteverket

Information om ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering

4500

45 kr (exkl. moms)

Information om de regler som gäller vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.