Information om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostol Energ
Riksskatteverket

Information om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostol Energ

2100

21 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: