Information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid
Skatteverket

Information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid

2700

27 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: