Information om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Obducat AB:s emission av konvertibla förlagsbevis förenade med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier år 2001
Riksskatteverket

Information om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Obducat AB:s emission av konvertibla förlagsbevis förenade med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier år 2001

3040

30 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: