Information om bl.a. innehållet i publikationen Riksskatteverkets meddelanden
Riksskatteverket

Information om bl.a. innehållet i publikationen Riksskatteverkets meddelanden

2000

20 kr

Den typ av redogörelser för bl.a. gällande rätt som tidigare publicerades i serien RSV S publiceras fr.o.m. 2001 i stället i serien Riksskatteverkets meddelanden (RSV M). Här publiceras också RSV:s information om internationella överenskommelser (tidigare publicerade i serien RSFS).

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: