Information om beslut om riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m.
Riksskatteverket

Information om beslut om riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m.

5200

52 kr (exkl. moms)

Jfr prop. 1999/2000:117 och EG:s direktiv 1999/93/EG.

Skatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: