Information om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Obducat AB:S emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av av aktier
Norstedts Juridik

Information om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Obducat AB:S emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av av aktier

2700

27 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.