Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AU-System AB mot aktier i Teleca AB år 2002
Riksskatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AU-System AB mot aktier i Teleca AB år 2002

2100

21 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.