Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc.
Skatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc.

2700

27 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: