Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.
Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co AB
Skatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co AB

2700

27 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.