Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av svenska depåbevis representerande aktier i Pharmacia Corporation mot aktier i Pfizer Inc.
Riksskatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av svenska depåbevis representerande aktier i Pharmacia Corporation mot aktier i Pfizer Inc.

2500

25 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: