Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Kipling Holding AB mot aktier i Dimension AB, allmänna råd
Riksskatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Kipling Holding AB mot aktier i Dimension AB, allmänna råd

3160

32 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.