Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier i genom apport av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB samt kontant ersättning år 2001
Riksskatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier i genom apport av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB samt kontant ersättning år 2001

3040

30 kr

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: