Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid
Skatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid

2700

27 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.