Information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i Mediteam Dental AB
Riksskatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i Mediteam Dental AB

3160

32 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.