Information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB
Riksskatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB

2100

21 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: