Information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2003 av aktier i AB Custos mot aktier i Bilia AB och kontantlikvid
Riksskatteverket

Information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2003 av aktier i AB Custos mot aktier i Bilia AB och kontantlikvid

2500

25 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: