Information om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m.
Riksskatteverket

Information om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m.

3760

38 kr

Information om de regler som gäller vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering.

Skatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: