Infektion med ebolavirus. Prop. 2014/15:38
Socialdepartementet

Infektion med ebolavirus. Prop. 2014/15:38

7600

76 kr

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus. Vidare föreslår regeringen att infektion med ebolavirus anges som en samhällsfarlig sjukdom i bilaga 2 till smittskyddslagen.
Produktdetaljer: