Industriutsläppsförordningen. Fm 2013:1
Miljödepartementet

Industriutsläppsförordningen. Fm 2013:1

8000

80 kr (exkl. moms)

Förordningsmotiv som innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för industriutsläppsverksamheter, utsläppsvärden som begränsningsvärden, andra försiktighetsmått, villkor i tillstånd, alternativvärden, dispenser från begränsningsvärden, statusrapporter m.m.