.
Industriella anläggningsavtal
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Entreprenadrätt

Industriella anläggningsavtal

Niklas Arvidsson, Per Mildner, Per Samuelsson

Särskilt om ABA 99

Produkt-id: 8945923260759
ID: P000046446

556 kr (exkl. moms)

Industriella anläggningsavtal

Industriella anläggningsavtal

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Industriella anläggningsavtal handlar om uppförande eller ombyggnad av anläggningar för produktion av varor, energi eller andra nyttigheter. Anläggningarna kan exempelvis bestå av fabriker eller kraftverk. Avtalen är viktiga för näringsliv, stat och samhälle. Fram till nu har de inte rönt någon större uppmärksamhet i den svenska rättsvetenskapliga litteraturen.

Boken ger en bild av vad som utmärker och skiljer industriella anläggningsavtal från andra avtal. Analysen kommenterar särskilt standardkontraktet ABA 99 samt de rättsliga regler och principer som har särskild betydelse för anläggningsavtal. För att sätta in ABA 99 i ett sammanhang görs vissa jämförelser med andra vanligt förekommande standardkontrakt för industriella anläggningar.

Boken har huvudsakligen en praktisk inriktning och vänder sig både till jurister, ingenjörer, konsulter och andra som är inblandade på beställar- eller leverantörssidan. Den kan även användas för utbildningsändamål i universitet, högskolor och näringsliv.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139316336.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046446", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000464431", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subjects"=>["Entreprenadrätt"], "subtitle"=>"Särskilt om ABA 99", "datechanged"=>"2024-07-03", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1013", "id"=>"762B2DDDE32F2F3AC1257D340034E39C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Niklas", "lastname"=>"Arvidsson"}, {"contact_id"=>"2140", "id"=>"CT000002140", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Mildner"}, {"contact_id"=>"1690", "id"=>"D999F9982E2AF302C125753E00566ABD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Samuelsson"}], "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"326", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"389", "size"=>"216", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-07-03", "publicerat_timestamp"=>1719964800, "marclass"=>"SILVER TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}