Indelningskommittén, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Indelningskommittén, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Indelningskommittén. Tilläggsdirektivet innebär att kommittén inte längre har i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning.

Som en följd av att regeringen valt att inte gå vidare med läns- och landstingssammanläggningen som Indelningskommittén föreslog kommer sannolikt även behovet att samverka mellan landstingen att öka. Det är väsentligt att landstingen utvecklar sin samverkan för att upprätthålla och utveckla välfärden. Kommittén ska därför kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkanmöjligheter. Utredningstiden förlängs.
Tryckt upplaga: