Indelning i värdeområden, omtryckta föreskrifter
Riksskatteverket

Indelning i värdeområden, omtryckta föreskrifter

3600

36 kr (exkl. moms)

Ändringar i 8 §. Bilagorna 1 a-1 d och 2 a-2 d upphör att gälla. Ersätter RSFS 1999:11 och tidigare ändringar.

Prenumerera på RSV Skatt