Immateriella gränsfall
Norstedts Juridik

Immateriella gränsfall

32000

320 kr

"Casebook" för undervisning i immaterial- och marknadsrätt. Lämpar sig för såväl problembaserad seminarieundervisning som för undervisning enilgt den sokratiska metoden. Boken innehåller 25 bearbetade rättsfall, systematiskt ordnade under rubrikerna: Skydd utan registrering?; Form eller funktion?; Näringsidkar- eller konsumentskydd?; Ensamrätt eller yttrandefrihet?; Expansion?; Återhållsamhet? samt Geografisk gräns?

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 261
  • Utgiven: 2005
  • ISBN: 978-913920375-9