Immaterialrättens struktur
Norstedts Juridik

Immaterialrättens struktur

22900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

229 kr (exkl. moms)

"Immaterialrättens struktur" är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området.

Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar:
(i) ensamrättens struktur, (ii) registreringssystemens betydelse, (iii) avtal rörande immaterialrätt och
(iv) begränsningar av ensamrätten.

Denna struktur fokuserar inte bara på immaterialrättens fyra delområden, upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt, utan även på rättsområdets syften och ändamål. Målet är att göra det lättare för läsaren att förankra immaterialrätten i en samhällskontext, eftersom den är ett högaktuellt rättsområde i det moderna informationssamhället. Allt fler betydande immaterialrättsliga transaktioner, exempelvis licensavtal, förvärv av bolag med omfattande IP-portföljer samt intrångsärenden, ställer krav på kunskap kring immaterialrättens grundläggande funktioner och syften. I ljuset av detta blir registreringssystemen för de immateriella rättigheterna av allt större vikt.

I boken hänvisas kontinuerligt till rättspraxis i syfte att belysa och illustrera frågeställningar och gränsdragningar med tydliga exempel.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 132
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913920715-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

"Immaterialrättens struktur" är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området.

Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar:
(i) ensamrättens struktur, (ii) registreringssystemens betydelse, (iii) avtal rörande immaterialrätt och
(iv) begränsningar av ensamrätten.

Denna struktur fokuserar inte bara på immaterialrättens fyra delområden, upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt, utan även på rättsområdets syften och ändamål. Målet är att göra det lättare för läsaren att förankra immaterialrätten i en samhällskontext, eftersom den är ett högaktuellt rättsområde i det moderna informationssamhället. Allt fler betydande immaterialrättsliga transaktioner, exempelvis licensavtal, förvärv av bolag med omfattande IP-portföljer samt intrångsärenden, ställer krav på kunskap kring immaterialrättens grundläggande funktioner och syften. I ljuset av detta blir registreringssystemen för de immateriella rättigheterna av allt större vikt.

I boken hänvisas kontinuerligt till rättspraxis i syfte att belysa och illustrera frågeställningar och gränsdragningar med tydliga exempel.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2019-03-29
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913920715-3