Immaterialrättens roll i innovationssystemet
Näringsdepartementet

Immaterialrättens roll i innovationssystemet

8000

80 kr

En särskild utredare ska föreslå hur statens framtida insatser inom det immaterialrättsliga området ska utformas för att på bästa sätt stödja innovation och tillväxt, samt hur insatserna ska finansieras
Produktdetaljer: